Har Walmart Cut Keys, och hur mycket kostar det? (2023)

Detaljhandeln

Vi sätter ihop en redaktion som speglar vår breda publik och deras olika ekonomiska förutsättningar. Vi värdesätter och uppmuntrar de erfarenheter och perspektiv som hjälper oss att få kontakt med våra läsare, svara på deras frågor och vinna deras förtroende. Vänligen läsvårt avslöjandeför mer information.

Uppdaterad den 14 maj 2022 avRedaktion

Har Walmart Cut Keys, och hur mycket kostar det? (1)

CommonCentsMom.com stöds av annonsörer: vi kan få ersättning från de produkter och erbjudanden som nämns i den här artikeln. Alla uttryckta åsikter är dock våra egna och påverkas inte av ersättning. Innehållet på webbplatsen CommonCentsMom.com, såsom text, grafik, bilder och annat material som finns på denna webbplats ("Innehåll") är endast för informationsändamål. Innehållet är inte avsett att ersätta professionell ekonomisk eller juridisk rådgivning. Sök alltid råd från din finansiella rådgivare, CPA och advokat med alla frågor du kan ha angående din situation. Ignorera aldrig professionella råd eller dröjsmål med att söka det på grund av något du har läst på denna webbplats!

(Video) Starter BOARD GAME Collection / Which is Better - Walmart or Chapters???

Det finns inget du inte kan hitta på Walmart. Vad du än behöver köpa, kommer du sannolikt att hitta det.

Men hur är det med nycklar? Tillverkar Walmart nycklar? Kan du få dina nycklar kopierade i butik medan du handlar?

Här är vad du behöver veta.

Låssmed och nyckelkopia

Om du har tappat bort dina nycklar eller behöver ett nytt lås installerat på din dörr kan en låssmed hjälpa till. En låssmed kan också göra en kopia av din nyckel så att du kan förvara den säkert. En nyckelkopia är en fysisk representation av din nyckel som du kan ha med dig. Kopian kan vara till hjälp om du tappar bort din originalnyckel, eller om du behöver ge någon annan tillgång till ditt hem utan att behöva ge dem din originalnyckel.

Husnycklar är vanligtvis gjorda av metall och har en siffra eller bokstav på dem. Låssmeder kan göra en kopia av din nyckel med hjälp av en maskin som tar en digital bild av din nyckel. Kopian kommer att ha samma storlek och form som din originalnyckel och har samma siffra eller bokstav. Du kan behålla nyckelkopian med dig, eller ge den till någon annan som behöver tillgång till ditt hem. Dubblettnycklar kan också göras för dörrar som använder knapplås.

Hemdepå, Lowes och andra hemförbättringsbutiker som Ace Hardware, Kroger, Menards och Walmart har vanligtvis nyckelkopior och låssmedstjänster. Vissa järnaffärer erbjuder också nyckelkopieringstjänster. Nyckeldupliceringsprocessen tar vanligtvis cirka 10 minuter, och kostnaden är vanligtvis cirka 10 USD. Olika låssmeder kan dock ta olika priser för nyckelkopieringstjänster. Det är viktigt att hitta en låssmed som är bekant med säkerhetsfunktionerna i ditt hem, så att kopian av din nyckel är korrekt och uppfyller dina behov.

Vilka typer av nycklar kan dupliceras?

Det finns en mängd olika typer av nycklar, inklusive husnycklar, bilnycklar och knapplås. Varje typ av nyckel har sina egna unika egenskaper och säkerhetskrav. Låssmeder gör vanligtvis nyckelkopior för husnycklar, bilnycklar och knapplås. Vissa låssmeder kan dock även göra nyckelkopior för andra typer av nycklar. Standardnyckelkopieringstjänster inkluderar vanligtvis skapandet av en nyckelkopia för en husnyckel, bilnyckel och knapplås. Vissa låssmeder kan också erbjuda ytterligare tjänster, såsom dubblering av nycklar till kassaskåp och skåp. Lokala låssmeder och nyckelmakare kan ge mer detaljerad information om vilka typer av nycklar som de kan duplicera.

Hur vet jag om jag behöver en nyckelkopia?

Om du har tappat bort din husnyckel, eller om du behöver ge någon annan tillgång till ditt hem utan att ge dem din originalnyckel, kan du behöva en nyckelkopia. Om du har en bilnyckel som du behöver förvara säker, eller om du har ett knapplås på din dörr som du vill förvara säkert, kan en nyckelkopia vara det bästa alternativet för dig. Du kan vanligtvis ta reda på om du behöver en nyckelkopia genom att kontakta din lokala låssmed eller heminredningsbutik.

(Video) DRIVING A CAR THROUGH WALMART

Tillverkar Walmart nycklar?

Ja, Walmart tillhandahåller nyckelkopierings- och klipptjänster i butik. Nyckelklippning är självbetjäning och du gör det i deras MinuteKey-kiosker.

Har Walmart Cut Keys, och hur mycket kostar det? (2)

Jag gillar att få alla mina nycklar klippta i Walmart-butiker med MinuteKey-kiosker eftersom jag föredrar självbetjäningselementet framför det. Nyckelkiosken klipper åt dig och du behöver bara sätta i din nyckel och betala. Jag gillar också att det är bekvämt eftersom jag kan göra det precis när jag behöver det. Du kan välja en annan betalningsmetod och välja att använda ditt betalkort och kreditkort, eller till och med kontanter.

Jag kan välja ut mina egna nyckeldesigner och nyckeltyper, och det tar bara cirka 2 minuter för hela processen.

Självbetjäningsnyckelklippning är bra för upptagna människor som jag eftersom det tar besväret med att behöva gå till en låssmed. Jag behöver inte vänta eller ta ledigt från jobbet. Jag kan bara gå till affären och få mina nycklar klippta direkt. Nyckelmaskinerna är också mycket enkla att använda, så även om du inte har någon erfarenhet av låssmed bör du kunna göra det utan problem. Sätt bara in din nyckel, välj det snitt du vill ha, tryck på startknappen och du är klar.

Din lokala Walmart-butik kan också erbjuda rabatter på låssmedstjänster om du har ett medlemskap hos dem. Kontrollera med din lokala butik för att se om de erbjuder några rabatter eller specialerbjudanden på låssmedstjänster. Nyckelpriserna i Walmart-butiker är vanligtvis mycket rimliga, så du behöver inte spendera mycket pengar för att få en kopia av din nyckel.

Vill du se hur det är? Se den här videon nedan om en verklig nyckelklippupplevelse på Walmart.

(Video) CHEAP CONVENIENCE FOODS AND EXTREME BUDGET MEALS

Hur mycket kostar det att klippa nycklar på Walmart?

Att göra nycklar på Walmart med MinuteKey-kiosker kostar runt $2 till $6 per nyckel, vilket är i nivå med vad det skulle kosta dig någon annanstans.

Du kan använda kredit (Visa, MasterCard och American Express), debet eller kontanter för att betala för dina nya nycklar.

Transpondernycklar och nyckelbrickor finns också i Walmart-butiker. En nyckelbricka är en liten, bärbar enhet som innehåller en kopia av din nyckel. Det är en fjärrnyckelhållare, så att du kan ha din nyckel med dig även när du inte är hemma. Du kan använda en nyckelbricka för att öppna din dörr om du är borta från hemmet, eller för att släppa in någon annan i ditt hem utan att behöva ge dem din originalnyckel. Bilnycklar finns också tillgängliga, så att du kan ha dina bilnycklar med dig.

Om du har en nyckelbricka är det viktigt att förvara din nyckelbricka och din originalnyckel säkert. Du bör aldrig lämna din nyckelbricka obevakad, och du bör alltid ha din originalnyckel i närheten. Om du tappar bort din nyckelbricka, eller om den blir stulen, måste du skaffa en ny bilnyckel. Du kan beställa en ny nyckelbricka från Walmart, eller så kan du gå till en låssmed och få dem att göra en ny nyckelbricka åt dig.

För att hitta en lokal Walmart-butik nära dig, besök Walmart-webbplatsen. Du kan också ladda ner en app för att hitta butiker som Store Locator på Google Play eller App Store.

Har varje Walmart nyckelskärning?

Nej, inte alla Walmart har en kiosk för att skära nyckel. Du kan kontrollera vilka Walmarts som har en nyckelskärningstjänst genom att använda MinuteKeys platssökningsverktyghär.

Vilken typ av nycklar kan jag kopiera på Walmart

Enligt MinuteKey-webbplatsen kan deras maskiner kopiera hem- och kontorsnycklar.

Detta inkluderar de flesta: Kwikset, KW1 och KW10 Schlage, SC1 Weiser, WR3 och WR5 (i vissa områden) Andra: Baldwin, Titan och kloner av ovanstående nyckeltyper Hänglåsnyckel Masterlock M1 (på vissa maskiner).

(Video) This SIMPLE TRICK Makes Edge Banding With No Special Tools EASY

Maskinen KAN INTE klippa bilnycklar, nycklar till skolbyggnader, högsäkerhetsnycklar eller andra begränsade nycklar märkta som "Duplicera inte".

Slutsats: Kan du göra nycklar på Walmart?

Ja, du kan göra nycklar på Walmart. De flesta Walmarts har en nyckelklippningskiosk i sina butiker. Dessa maskiner är helt självbetjänade och det tar bara cirka 2 minuter.

Det kommer att kosta dig runt $2 till $6 per nyckel. Inte alla Walmart har en kiosk för nyckelklipp så se till att du kontrollerar i förväg om platsen du ska till har en i butik.

Att göra en duplicerad nyckel är enkelt och bekvämt i Walmart-butiker med MinuteKey-kiosker. Du kan få alla dina nycklar klippta i butiken, och priserna är mycket rimliga. Det är viktigt att notera att nyckelklippning med självbetjäning inte rekommenderas för personer utan erfarenhet av låssmed. Om du behöver hjälp, se till att fråga en säljare i butiken eller ring en låssmed.

🏔Läs Nästa🏔

Bästa sidostörningar 2023

De 27 högst betalande sidostuffarna du kan starta idag.

Se artikel ➞

(Video) 7 MEALS for $20 | FEED A FAMILY OF 4

Walmart

Videos

1. TOP Things To Do In CANCUN MEXICO (SO FUN)
(The Country Collectors)
2. SHOPPING in Orlando, Florida: outlets, Walmart & Amazon | Travel vlog
(Renata Pereira)
3. Second Toe Pain TREATMENT [Capsulitis, Taping & Freiberg Disease FIX]
(Michigan Foot Doctors)
4. Is VANLIFE *ACTUALLY* Cheaper Than Renting an Apartment? (Real Cost of Living)
(Lloyd & Mandy)
5. Our AWFUL Experience In Aguascalientes/ Mexico Travel Vlog/ Mexico Story-time
(Why Not Now)
6. SKINWALKER CSI - Law Enforcement and the Paranormal - Jonathan Dover
(Cristina Gomez)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 09/03/2023

Views: 6120

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.