Tillverkar Walmart nycklar och hur mycket kostar det? (2023)

Walmart har samarbetat med "Minute Key", ett välrenommerat nyckelklippningsföretag för att göra det enkelt att kopiera nycklar. Så du kan hitta "Minute Key"-kiosker med banbrytande och lättanvända maskiner nära den främre ingången i de flesta Walmart-butiker och kopiera dina nycklar med lätthet.

Dagens artikel kommer att guida dig genom hela processen att göra nyckelkopior på Walmart. Vi kommer också att diskutera fördelarna med att använda Walmarts "Minute Key"-kiosker istället för att anlita en låssmed eller nyckeldupliceringstjänster, kostnaden för att kopiera en nyckel och annan viktig information. Läs vidare!

Walmart Key Copy

Att ha några extra nycklar till ditt hus eller kontor är viktigt och ger dig sinnesfrid när du inte kan hitta originalet. Walmart gör det lättare för människor att göra kopior till överkomliga priser.

De flesta Walmart-butiker har helt automatiserade nyckeltillverkningsmaskiner baserade på robotik, maskininlärning och AI-teknik, så att du kan duplicera din nyckel inom en minut eller två.

Forskning visar att låssmedstjänster kan kosta mellan $100 och $225, beroende på vilken typ av nyckel du vill duplicera eller kopiera. Å andra sidan är Walmarts "Minute Key"-maskiner lätta att använda med ett intuitivt pekskärmsgränssnitt som visar steg-för-steg-instruktioner för att effektivt, tillförlitligt och prisvärt duplicera en nyckel.

Tillverkar Walmart nycklar?

Det snabba svaret på denna fråga är "Ja". Walmart erbjuder helautomatisk självbetjäningsnyckelkopiering genom Minute Key, en banbrytande maskin som duplicerar en nyckel effektivt och snabbt.

(Video) HJÄLP — Tappat sista nyckeln

Walmart-kiosker är inte bara pålitliga och lätta att använda, utan de guidar dig också genom hela processen. Du kan till exempel välja design utifrån dina krav och låta maskinen spotta nyckelkopiorna inom en minut eller två.

Till skillnad från låssmed eller nyckeldupliceringstjänster i järnaffärer som kostar hundratals dollar, kan du duplicera en nyckel för några dollar hos Walmart. Du kan utnyttja minutnyckelns funktionsgaranti och få full återbetalning om maskinen inte ger önskat resultat.

De flesta frågar sig om Walmarts Minute Key-maskiner kan skära eller duplicera bilnycklar. Tänk på att du inte kan duplicera specifika nycklar, inklusive bilnycklar. Enheten har märkt vissa typer av nycklar som "Kopiera inte." Dessa inkluderar nycklar för statliga kontor, offentliga institutioner, skolor, högskolor, säkerhetsorganisationer, privata fastigheter, etc.

Hur får jag nycklar gjorda på Walmart?

Att duplicera en nyckel och få en perfekt kopia är en skrämmande, tidskrävande och dyr process, särskilt när du anlitar en låssmed eller tredjepartstjänster.

Å andra sidan är det ganska enkelt att få en dubblettnyckel för din hemnyckel hos Walmart. Du måste dock följa dessa steg för att uppnå önskat resultat.

  • Steg 1:Gå till en Walmart-butik nära ditt hem och leta efter en "Minute Key"-kiosk med självbetjäning. Fråga personalen om montern om du inte hittar maskinen vid entrén. I så fall kan du gå till en annan Walmart-butik med en tillgänglig kiosk.
  • Steg 2:När du har hittat kiosken i en Walmart-butik, kontrollera om maskinen fungerar korrekt innan du sätter in eller skjuter nyckeln. Om maskinen fungerar korrekt, skjut in nyckeln i den.
  • Steg 3:"Minutnyckel"-maskinen skannar originalnyckeln inom tio till femton sekunder. Syftet är att identifiera nyckeltyp och storlek och berätta om designen är tillgänglig.
  • Steg 4:När du har valt din nyckeldesign kommer maskinen att be dig betala med kort, kontanter eller via ditt onlinekonto. När du har betalat de nödvändiga pengarna kommer maskinen att börja kopiera din nyckel.
  • Steg 5:Vänta minst en minut eller två för att låta maskinen slutföra processen. Därefter släpper maskinen dubblettnyckeln vid "Hämtningsområde." Ta nu upp nyckeln och testa den för att bekräfta om den fungerar optimalt. Annars kan du diskutera problemet med Walmart-personalen och få pengarna tillbaka!

Hur mycket kostar Walmart Key Copy?

Det är relativt billigt, du kan kopiera en nyckel för $2 på Walmarts Minute Key-maskin.Men ibland kostar det runt $6 per nyckel, beroende på dess design, storlek, typ och färg.

(Video) "Flertalet mopeder har varit lik"

Hur lång tid tar det att kopiera nycklar?

Walmarts "Minute Key"-maskiner använder avancerad teknologi, inklusive maskininlärningsalgoritmer, matematisk modellering, artificiell intelligens och robotik.

Det kan duplicera en nyckel inom två minuter. Å andra sidan kan en professionell och erfaren låssmed duplicera en nyckel inom några minuter. Däremot tar de ut mycket pengar.

Till exempel kan en mer komplicerad nyckel ta 25-40 minuter och kosta mer än 500 USD. På Walmart tar det 1-2 minuter för $2 till $6. Därför är Walmarts självbetjäningskiosker mer pålitliga och kostnadseffektiva än andra tredjepartstjänster.

Har alla Walmart-butiker nyckeltillverkare?

Nej, inte alla Walmart-butiker har nyckeltillverkningsmaskiner tillgängliga. De flesta butiker har dock kiosker tillgängliga, vilket gör att människor kan utnyttja självbetjäningsmaskinerna och kopiera en nyckel inom en minut eller två.

Kom ihåg att du måste kontrollera om butiken har en kiosk tillgänglig. Du kan till exempel söka online, fråga en familjemedlem eller en vän eller läsa recensioner online för att spara pendlingstid.

Var finns nyckelkopieringsmaskinerna?

Du kan hitta Minute Key-maskinerna eller kioskerna vid Walmarts entré.

(Video) Texas på Norrorts dissekerar en växellåda

Det är dock inte alla butiker som har nyckelkopieringsmaskiner. Återigen, vi rekommenderar att du gör lite research för att spara tid. Ta dessutom alltid med originalnyckeln du vill kopiera.

Du kan betala med kreditkort, betalkort eller digitala betalningar.

Vilken typ av nycklar kan jag kopiera?

Du kan kopiera eller duplicera olika typer av nycklar på Walmart.

Dessa inkluderar hus, kassaskåp, lås, bil helt i metall och platta nycklar. Du kan dock inte kopiera smarta nycklar, chipnycklar, nyckelbrickkombinationer, metall + plast, nycklar med digitala komponenter och antika nycklar.

Det bästa med dessa nyckelkopieringsmaskiner är att de markerar specifika nycklar som "Kopiera inte." På så sätt bör du kunna veta om din nyckel kan kopieras eller inte.

Kan jag kopiera en trasig nyckel på Walmart?

Enkelt uttryckt, nej det kan du inte.

(Video) Lösa Voynich-manuskriptet med Ai | Greg Kondrak

Du kan inte kopiera en trasig eller skadad nyckel på Walmarts "Minute Key". Dessa maskiner är effektiva för att göra kopior av originalnycklar. Däremot saknar de en mekanism för att kopiera eller reparera trasiga nycklar. I så fall måste du anlita en professionell låssmedstjänst.

Varför välja Walmart Key Copy?

Det finns många fördelar med att kopiera dina nycklar på Walmart. För oss är de främsta anledningarna till att välja Walmart-nyckelkopia dessa enkla anledningar:

  • Bekväm:De flesta kopieringsmaskinerna är precis framför butiken.
  • Pålitlig:Eftersom det är en maskin som gör det kan du göra det när Walmart är öppet.
  • Kvalitet:Jag har använt min Walmart-nyckelkopia i 5 år.
  • Problemfri:Inte beroende av människor, använd bara robotmaskinen för att kopiera din nyckel.
  • Snabb process:Hela processen tar bara några minuter.

Framför allt är det exceptionellt prisvärt att kopiera en nyckel hos Walmart. För runt $2-6 per nyckel och bara några minuter av min tid, är det mycket vettigt när jag behöver en nyckel kopierad.

Avslutande tankar

En dubblettnyckel är avgörande för att förhindra potentiella låsningar. Att använda en trasig nyckel för att öppna ett lås kan orsaka olika komplikationer. Det kan till exempel skada låset, och om du bryter nyckeln inuti spolen innan du stänger dörren får du inte låsa den, lämna ditt rum, hem eller kontor för inkräktare och risk för stöld.

Därför är det viktigt att ha en reservnyckel med din original- eller huvudnyckel för att undvika problem. Men att göra en kopia eller duplicera är skrämmande, tidskrävande och dyrt. De flesta anställda som arbetar i järnaffärer förstår användningen av nyckelskärmaskiner, men de använder sällan enheten.

Vanliga orsaker till en felaktig dubblettnyckel är felaktig skärning, felaktiga längder på skuldror och spår, olämpliga ämnen eller att originalnyckeln har rostat, böjts eller skadats. Den goda nyheten är att du kan spara tid och pengar genom att använda nyckelkopieringstjänsterna i en Walmart-butik.

(Video) Bil CAMPING med uppgraderad 4x4 Ford Ranger - Iskallt

Den största nackdelen med att anlita en låssmedstjänst är kostnaden. En låssmed kan kosta dig mellan $100 och $300 för en standardduplicering och över $500 för att kopiera en skadad nyckel.

Ibland kräver det specifik utrustning och verktyg för att kopiera en nyckel baserat på dina krav. Så varför ska du slösa bort din tid och spendera hundratals dollar på låssmedstjänster? Walmart Key Copy-tjänster är ett utmärkt val för människor att uppnå sina mål till överkomliga priser.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få fler erbjudanden från Mom Deals med vårt dagliga nyhetsbrev

Videos

1. Homey Keynote — Easy. Fun. Everyone.
(Homey)
2. Stimulanser och långa trender viktigare än valresultatet | EFN Marknad 4 november
(EFN Ekonomikanalen)
3. Thomas Campbell: Ego, Paranormal Psi, My Big TOE
(Theories of Everything with Curt Jaimungal)
4. Karl Friston: "Meta"-fri energiprincipen [DEL 1!]
(Theories of Everything with Curt Jaimungal)
5. Nick Lane: Origins of Life, Evolution, Alien Life
(Theories of Everything with Curt Jaimungal)
6. Best Transom Saver EVER | Myths and Truths | Bass Fishing
(Bass Fishing Tips & Techniques by BassResource)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 07/23/2023

Views: 6126

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.